فاروق درویش صدیقی @frwqdrwyshsdyqy

برچرخ فلک منازکه کمرشکن است😮بررنگ لباس منازکه آخرکفن است😴مغرورنشوکه زندگی چندروزاست😛درزیرزمین شاه وگدایک رقم است 🤓

1145 following25 posts243 followers

181 Followers