فاروق درویش صدیقی @frwqdrwyshsdyqy

برچرخ فلک منازکه کمرشکن است😮بررنگ لباس منازکه آخرکفن است😴مغرورنشوکه زندگی چندروزاست😛درزیرزمین شاه وگدایک رقم است 🤓

1243 following37 posts213 followers

158 Followers